museumsguiden.no
Forside Fylke Byer Kategorier Bestillingsskjema Om oss Kontakt oss
museumsguiden.no

Hurtigrutemuseet

Adresse: Markedsgata 1 - Richard Withsplass
8450 STOKMARKNES
Telefon: 76 11 81 90
Telefaks: 76 11 81 91
Web: Besøk hjemmeside
E-post: post@hurtigrutemuseet.no

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes er fra 01.01.2014 gått inn i Museum Nord.

Det var dette med at trauste og stolte hurtigruteskip, etter hvert besjelet og aldersfremstreden – nærmest som kjenninger og familiemedlemmer å regne – plutselig ble vekk. Etter noen tiår ble skuta for gammel, ulønnsom, umoderne og endte som spiker. Andre ble offer for krigshandlinger eller led forlis i Raftsundet, på Folla eller hvor det nå måtte være. Brått var de borte; gamle ”Finnmarken”, ”Prinsesse Ragnhild”, ”Nordstjernen”, ”St. Svithun” og alle de andre.

I erkjennelse av at Hurtigruten er en særdeles viktig faktor i norsk kystkultur, ble tanken om å opprette et ”Hurtigrutens museum” i Stokmarknes, lansert allerede i 1980.

Heldigvis, kan en si, har uttrykket ”om hundre år er allting glemt” ikke gyldighet i en hurtigrutehistorisk sammenheng.

Imidlertid er det en kjensgjerning at spor – for ikke å si kjølvannsstriper – svekkes over tid.

I Vesterålen som ellers langs kysten, så man faren for at Hurtigrutens historie og de kulturelle verdier som er skapt gjennom denne virksomheten, skulle bli diffus, utvisket og lite dokumenterbar.

Initiativet som ble tatt for å etablere et museum på det stedet der det første hurtigruteselskap hadde sitt sete, fikk naturlig nok berettiget oppmerksomhet og støtte. Ut gjennom 80-åra vokste ideen fram til å bli plan og prosjekt. Fortgang ble det i planarbeidet etter at Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab – vederlagsfritt den også – til disposisjon for formålet. I etableringsfasen gav for øvrig samtlige hurtigruterederier økonomisk tilskudd til foretaket. Også fra offentlig hold har Hurtigrutemuseet blitt tilgodesett med økonomiske midler, dette gjelder statlige, fylkeskommunale og midler bevilget av Hadsel kommune.

For mer info; Besøk hjemmeside.

Denne Infosiden ble sist oppdatert i mai 2017.

Søkeord: