museumsguiden.no
Forside Fylke Byer Kategorier Bestillingsskjema Om oss Kontakt oss
museumsguiden.no

Randsfjordmuseet AS

Adresse: Kongevegen 92
2770 JAREN
Telefon: 61 31 32 80
Telefaks:
Web: Besøk hjemmeside
E-post: post@randsfjordmuseene.no

RANDSFJORDMUSEET  - består av fire museer i Oppland: Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum, Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum. Selskapet ble stiftet i 2004. Randsfjordmuseet er et regionalt kompetansesenter innen kultur- og naturhistorie. Museets formidlings-, forsknings- og forvaltningsarbeid, bidrar til bevaring og fornyelse av regionens identitet samt til næringsutvikling. Regionen omfatter kommunene; Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker.


Hadeland Folkemuseum
Kongevegen 92
2770  Jaren

Telefonnr: 61 31 32 80 /479 70 080

E-post:
hf@randsfjordmuseene.no

Hadeland Folkemuseum ligger høyt og fritt i kulturlandskapet på Tingelstadhøgda. Ved Hadeland Folkemuseum kan du få innblikk i vår tidlige kristne kulturarv gjennom Dynnasteinen og den sagnomsuste Halvdanshaugen, besøke en av Norges best bevarte og mest autentiske middelalderkirker, Tingelstad gamle kirke, og bli med på vandring gjennom 1700-, 1800- og 1900-tallets bygnings- og bygdekultur. Gjennom hele året har museet et variert og innholdsrikt program samt større aktivitetsdager i løpet av sommersesongen.
Se museets hjemmeside for mer informasjon om åpningstider, priser og program.


Hadeland Bergverksmuseum
Hadelandsvegen 1568
2742 Grua.
Telefonnr: 61 32 00 80
E-post: hbe@randsfjordmuseene.no

Hadeland Bergverksmuseum er et aktivt natur- og kulturhistorisk museum, som tar utgangspunkt i bergverkshistorien, naturgeografien, kulturlandskapet og geologien på Grua og i regionene rundt. Hvis du har lyst på et annerledes museumsbesøk, kan du bli med Bergverksmuseets omvisere på gruvesafari i de nedlagte sinkgruvene på Nyseter. Her kan du få en opplevelsesrik tur i en labyrint av gruveganger dypt under jorden. Gruvekomplekset består av åpne dagbrudd, samt tre underjordiske etasjer nedover i fjellet.

Se museets hjemmeside for mer informasjon om åpningstider, priser og program.

 

 

 

Lands Museum

Villaveien 45
2870 Dokka.
Telefonnr: 61 11 06 87

E-post:
lm@randsfjordmuseene.no

Lands Museum - naturhistorie og kulturhistorie side om side. Vi har over 35 historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. I tillegg til bygninger har museet samlinger med kulturhistoriske og naturhistoriske gjenstander. Her kan du oppleve arbeider av Peder Aadnes (1739-1792), en av Norges fremste rokokkomalere, og du kan se spennende utstillinger bl a om det rike plante- og dyrelivet tilknyttet våtmarksområdene i vårt nærområde. Lands museum har også et dokumentasjonssenter som består av arkiv-, bibliotek- og fotosamlinger.
Formidlingstilbud til skoler.

Se museets hjemmeside for mer informasjon om åpningstider, priser og program.

Kittilbu Utmarksmuseum

Besøksadresse: Gausdal Vestfjell, langs fv. 204
Postadresse: Vestringsvegen 82651 Østre Gausdal.
Telefonnr: 47 97 00 82
E-post: kittilbu@randsfjordmuseene.no

Kittilbu Utmarksmuseum – utstillinger, seteropplevelser, jernutvinning, elgsafari og tematurer i Langsua nasjonalpark. Kittilbu Utmarksmuseum ligger i setergrenda Kittilbu i Gausdal vestfjell, i et område med skog, fjell, seterløkkeer og idylliske fiskevann. Langsua nasjonalpark ligger ikke langt unna. Elgfangst, jernutvinning, setring, jakt og fiske har vært viktige ressurser og bærebjelker for menneskets etablering i Gausdal vestfjell. På Kittilbu Utmarksmuseum kan du oppleve og lære om dette ved å besøke museet, ved å gå vår kultursti eller delta på sommerens mange arrangementer.

I museumskafeen serverer vi økologiske og lokale smaker. Her finner du også et utvalg av lokalprodusert håndverk. På Volden seter, som ligger i kulturstien, kan du oppleve et sus av det gamle seterlivet i våre seteruker. Prøv også vår seterlunsj på Volden seter, søndager i juli og august.
Se museets hjemmeside for mer informasjon om åpningstider, priser og program.

Randsfjorden, museum, friluftsmuseum, dokkadelta, grua, Kittilbu, Dokka, Land, Hadeland,, geologo, bergverk, gruver, natur, naturhistorie, elg, elgsafari, elgutstilling, seteropplevelser, seterlunsj, Langsua nasjonalpark, økoturisme, bærekraftig turisme, bjørn, bjørneutstilling, økologisk mat, lokalmat,Gausdal, Vestfjell, Lillehammer-regionen, jernutvinning, myrmalm, middelalderjern, jernvinna Oppland, landskapsvern, bygningsvern, restarering, arkelogi, kulturminne, kulturminnevern, bergverkshistorie, Peder Aadnes, arkiv, magasin, digitalt museum, håndverk, immateriell kulturarv.